Elva miljarder kronor till särskilt utsatta områden i Göteborg

På fem år ska Göteborgs sex ”särskilt utsatta områden” bort från polisens lista. Nu satsas totalt elva miljarder kronor och genom bättre sophantering, klottersanering, trygghet och nybyggnation tror Framtidens vd Terje Johansson att politikernas ambitiösa mål är möjligt.

– Alla har gjort för lite, så vi gör hellre för mycket, säger han.

Se i klippet ovan hur pengarna ska användas för att få bort sex områden från listan som ”särskilt utsatta”.

Att sex områden skall gå från ”särskilt utsatta” till endast ”utsatta” på bara fem år är politikerna i Göteborgs mål. Det är ett ambitiöst mål då det enda området i Sverige som hittills lyckats är Gårdsten i Göteborg. Där hade Gårdstensbostäder, ett kommunalt bostadsbolag, en viktig roll.

”Är det rimligt?”

Gårdstensbostäder ägs, tillsammans med de andra kommunala bostadsbolagen i Göteborg, av moderbolaget och det kommunala Framtiden som äger varannan hyresrätt och över 20 torg i Göteborgs stad.

– Vi var en av de aktörer som fick ett viktigt uppdrag i detta. Vill ställde oss då frågan: ”Är det ens rimligt? Kan vi på fem år göra detta som tog Gårdsten 22 år?”. Svaret var obetvingat ja, säger Terje Johansson.

7,5 miljarder till nybyggnad

Den beräknade summan för arbetet är elva miljarder kronor. Det skall investeras i Biskopsgården, Tynnered, Hjällbo, Bergsjön, Hammarkullen och Lövgärdet. På tio år skall 7,5 miljarder gå till nybyggnation. Resterande till vad de kallar ”superförvaltning” under fem år. Det innebär bland annat bättre sophantering, klottersanering på 24 timmar, trygghetsvärdar och personal i områdena sju dagar i veckan. De skall också ta upp kampen mot svartkontrakt och olaglig uthyrning.

– Det är mycket pengar, men det är pengar som redan ryms inom våra ramar, säger Terje Johansson.

Pengar som redan finns

Miljardsatsningen är pengar som Terje Johansson menar att Framtiden redan har.

– Varje dag prioriterar man. Det här handlar om vart vi väljer att lägga våra pengar. Vi skall göra detta, men ändå kommer vi sköta allt det vi annars gör. Vi tar inte något från Göteborg, vi ger något till Göteborg, säger Terje Johansson.

Källa: SVT.SE